Logo DSV

Tiedätkö mitä LTL tarkoittaa?

Kuljetus- ja logistiikkateollisuuden ymmärtäminen - yksi sana kerrallaan

Kuljetus- ja logistiikkateollisuudella tuntuisi olevan oma kieli, jossa on yli 5 000 lyhennettä, sanaa, ilmausta ja termiä virallisten oikeudellisten määritelmien ohella.

Olemme koonneet toimitusketjun terminologialuetteloon joitakin yleisimmin käytettyjä logistiikan ja merenkulun termejä, lyhenteitä, sanoia ja lauseita, ja tehneet toisen luettelon yleisimmistä DSV:hen liittyvistä lyhenteistä ja termeistä.

Yleiset ehdot

3PL

Kolmannen osapuolen logistiikka. Logistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa 3PL tarkoittaa, että organisaatio käyttää kolmansia osapuolia, joille se ulkoistaa jakelu-, varastointi- jne. toimintoja. DSV:tä pidetään ensisijaisesti kolmannen osapuolen logistiikkatoimittajana.

4PL

Neljännen osapuolen logistiikka, jota kutsutaan myös lead-logistiikaksi. 4PL-palveluntarjoajat ottavat monia samoja rooleja kuin 3PL-palveluntarjoajat, mutta niillä on paljon laajempi rooli toimitusketjussa. Vaikka meitä pidetään ensisijaisesti 3PL-toimittajina, tarjoamme myös lead-logistiikkaa/4PL:ää.

AEO

Valtuutettu talouden toimija. Yritys tai organisaatio, joka osallistuu kansainväliseen tavaraliikenteeseen ja jonka kansallinen tullihallinto on hyväksynyt

Autonominen auto

Kutsutaan myös itse ajaviksi autoiksi, robotti-autoiksi ja kuljettaattomiksi autoiksi.

B/L

Konossementti on yksityiskohtainen luettelo aluksen lastista.

Tullivarastointi

Varastointityyppi, jossa yritykset asettavat tavaroita varastoon maksamatta veroja tai tariffeja, kunnes tavarat ovat valmiita jakeluun edelleen.

Kylmäketju

 

Kylmäketju on jäähdytetty, lämpötilasäädelty toimitusketju, jota käytetään yleisimmin farmaseuttisiin tuotteisiin tai elintarvikkeisiin. Katkeamaton kylmäketju on keskeytymätön sarja jäähdytettyjä tuotanto-, varastointi- ja jakelutiloja, jotka ylläpitävät määrätyn matalan lämpötilavälin.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa, että tuotteet, palvelut, prosessit ja/tai asiakirjat täyttävät asiaankuuluvat vaatimukset.

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ovat aineita tai esineitä, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle niiden kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista johtuen. Vaaralliset aineet sekoitetaan usein vaaralliseen rahtiin, mihin liittyy hieman erilaiset riskit. Katso vaarallinen rahti.

Digitalisaatio

Digitaalisen tai IT-tekniikan käyttöönotto tai käytön lisääminen.

Digitalisointi

Analogisten tietojen muuntaminen digitaaliseen muotoon.

Kuskiton auto

Viitataan myös itse ajavana autona, robotti-autona tai autonomisena autona.

FTL, FTL-rahti

Täyteen lastattu trailer (Full Trailer Load). Kun haluat, että lähetyksesi vie rekasta kaiken lastaustilan. Tämä voi johtua siitä, että lähetyksesi täyttää kokonaisen rekan, tai haluat maksaa koko rekasta, vaikka lähetys ei täytäkään sitä kokonaan. Näin voi olla, jos haluat nopeamman noudon ja toimituksen, mutta se on todennäköisesti kalliimpaa kuin LTL:n, osakuorman, tilaaminen.

GDP

Tätä lyhennettä käytetään kahdessa eri yhteydessä:
Hyvä jakelukäytäntö (Good Distribution Practise) = ohjeistus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden oikeaan jakeluun.
Bruttokansantuote (suomeksi lyhenne BKT) = rahamääräinen mittaus kaikkien maassa tai alueella kauden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelujen markkina-arvosta.

Liikennöitsijä

Liikennöitsijää käytetään pääasiassa Isossa-Britanniassa, mutta muualla puhutaan usein rahdinkuljettajasta.

Vaarallinen rahti

Vaarallinen rahti luokitellaan vain välittömiin tai pitkäaikaisiin terveysvaikutuksiin, kun taas vaaralliset aineet liittyvät fysikaalisiin tai kemiallisiin vaikutuksiin, mukaan lukien tulipalo, räjähdys, korroosio ja myrkytys, riippumatta siitä, vaikuttavatko ne omaisuuteen, ympäristöön tai ihmisiin.

Terveydenhuollon vertikaali

Terveydenhuollon vertikaali tarjoaa palveluja useille aloille, mukaan lukien biotekniikka ja lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja diagnostiikka, lääketuotteet ja henkilökohtainen hoito sekä sairaalat ja hoitokodit

Incoterms®

Ne ovat maailmanlaajuisten kauppaehtojen vakiolausekkeita, jotka auttavat kauppiaita, lakimiehiä, rahdinkuljettajia ja vakuutusyhtiöitä tavaroiden ostamisen, myynnin ja kuljetuksen yhteydessä. 11 lausekkeessa selvitetään sinun ja kauppakumppaneidesi velvollisuudet (esimerkiksi kuka on vastuussa kuljetuksesta, tuonti- ja vientiselvityksestä jne.) Ja mikä tärkeintä, kuljetuksen kohta, jossa riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Lead Logistics

Lead-logistiikkapalvelujen tarjoajat, joita kutsutaan myös 4PL-palveluntarjoajiksi, ottavat monia samoja rooleja kuin 3PL-palveluntarjoajat, mutta niillä on paljon laajempi rooli toimitusketjussa.
DSV:tä pidetään ensisijaisesti 3PL-tarjoajana, mutta se tarjoaa myös lead-logistiikkaa/4PL:ää: DSV Lead Logistics

Lavametri

1 lineaarinen metri kuormatilaa rekassa tai perävaunussa rahtikustannusten laskemiseksi. Käytetään, kun tavaroita ei voi lastata päällekkäin. Yksi eurolava on 0,4 lavametriä.

LTL. LTL-rahti

Osakuorma eli vähemmän kuin täysi kuorma (Less than Trailer Load). Kun lähetys ei vaadi kokonaista rekkaa, tilaat "LTL:n" ja tavarat toimitetaan muiden asiakkaiden tavaroiden mukana. Tämä on edullisempi ratkaisu kuin kokonaisen rekan varaaminen.

Robottiauto

Viitataan myös itse ajavaan autoon, autonomiseen autoon ja kuljettajattomaan autoon.

Itseohjautuva auto

Kutsutaan myös nimellä robottiauto, autonominen auto ja kuljettajaton auto.

SOP

Vakiotoimintamenettely (SOP) on joukko ohjeita, joiden avulla organisaation työntekijät voivat toteuttaa monimutkaisia rutiinitoimintoja tehokkaasti ja yhdenmukaisesti teollisuuden määräysten mukaisesti ja vähentää väärää viestintää.

TEU

20 jalan konttia vastaava yksikkö. Vakioyksikkö aluksen lastikapasiteetin tai terminaalin lastinkäsittelykapasiteetin kuvaamiseen.
Tavallinen 40 jalan (40x8x8 jalkaa) kontti vastaa kahta TEU:ta (kukin 20x8x8 jalkaa).

TMS

Liikenteen hallintajärjestelmä on toimitusketjun hallinnan osa, joka auttaa optimoimaan kuljetuslaivastojen tehokkuuden.

Track and Trace

Lähetysseuranta on prosessi, jolla tunnistetaan rahtikohteiden aiemmat ja nykyiset sijainnit toimitusketjussa.

WMS

Varastonhallintajärjestelmä (WMS) on ohjelmistosovellus, joka tukee ja parantaa varastotoimintoja ja jakelukeskusten hallintaa.

 

DSV:n erityisehdot 

Seuraavat lyhenteet ja termit koskevat DSV:tä.

ABX Logistics

DSV osti yrityksen vuonna 2008.

CargoLink

DSV Roadin liikenteenhallintajärjestelmä. Lyhenne: CL

CargoWise One

DSV Air & Sean liikenteenhallintajärjestelmä. Lyhenne: CW1

CargoWrite

DSV Solutionsin varastonhallintajärjestelmä. 

DSV Panalpina A/S

DSV:n holdingyhtiö on noteerattu NASDAQ-pörssissä Kööpenhaminassa (Tanska).

DSV Air & Sea Holding A/S

DSV Air & Sea -divisioonan holdingyhtiö.

DSV FLow Control

DSV:n 3PL-tuotteen nimi, joka tunnettiin aiemmin nimellä ''Control Tower ''

DSV Lead Logistics

3PL: n lisäksi DSV tarjoaa myös 4PL-palveluita tällä nimellä.

DSV Road Holding A/S

Road-divisioonan yritysten holdingyhtiö.

DSV Solutions Holding A/S

Solutions-divisioonan yritysten holdingyhtiö.

DSV Track & Trace

DSV:n online-seurantapalvelun nimi.

DSV XPress

DSV:n kuriiripalvelun nimi.

DSV:n divisioonat

DSV koostuu kolmesta divisioonasta: DSV Road, DSV Air & Sea ja DSV Solutions.

sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut koostuvat itsepalvelutyökaluista kuten Online Booking, Purchase Order Management, Track & Trace jne.

Frans Maas

DSV osti yrityksen vuonna 2006.

myDSV

DSV:n extranet. Kohdennettu asiakkaille.

Panalpina Welttransport (Holding) AG

DSV osti yrityksen vuonna 2019.

UTi Worldwide Inc.

DSV osti yrityksen vuonna 2016.

 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us